Ochwat Michał, Generalne akty administracyjne regulujące stabilność finansową – perspektywa porównawcza prawa niemieckiego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/8/96-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Generalne akty administracyjne regulujące stabilność finansową – perspektywa porównawcza prawa niemieckiego

1. Uwagi wstępne. Stabilność finansowa, a w szerszym wymiarze przeciwdziałanie kryzysom finansowym i gospodarczym, jest współcześnie jednym z najważniejszych wyzwań administracji publicznej. Zadania te wymagają dosyć złożonego otoczenia instytucjonalnego oraz adekwatnych prawnych form działania administracji. Implementacja obowiązków wynikających z prawa UE w tym zakresie jest doskonałą okazją, aby skonfrontować w ujęciu prawoporównawczym przyjęte w tym obszarze konstrukcje prawne w Polsce. Stanowisko judykatury oraz poglądy ukształtowane w piśmiennictwie prawa administracyjnego dostarczają licznych argumentów na poparcie tezy, że w omawianym obszarze funkcjonują formy prawne o charakterze generalno-konkretnym, dlatego podstawowym celem tego opracowania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy regulacja parametrów makroostrożnościowych w Polsce jest przejawem zastosowania generalnego aktu administracyjnego.

2. Stabilność finansowa jako cel polityki makroostrożnościowej.Stabilność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX