Jastrzębska Maria, Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w opinii tych jednostek i instytucji kontroli zewnętrznej

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/1-2/80-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w opinii tych jednostek i instytucji kontroli zewnętrznej

Wprowadzenie kontroli zarządczej ma się przyczynić do istotnych zmian w działaniu jednostek samorządu terytorialnego poprzez przechodzenie od administrowania (stosowanie prawa) do zarządzania (osiąganie rezultatów). Zdaniem autorki konieczne jest w tym celu odejście od skupiania się na zapewnieniu zgodności z przepisami prawa poszczególnych aspektów działalności jednostek w kierunku spojrzenia na nie całościowo, w kontekście celów, jakie mają do zrealizowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX