Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/9/29-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Fundusze własne banków - krytyczna analiza regulacji

Słowa kluczowe: bank, Bazylea III, stabilność finansowa, CRD IV

1.Wstęp

W 1974 r. prezesi banków centralnych krajów będących członkami grupy G-10 stworzyli Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego pod opieką Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Obecnie liczba państw przynależących do Komitetu jest znacznie większa i obejmuje ich aż 27. Każdy z krajów uczestniczących jest reprezentowany przez swój organ nadzoru bankowego. Warto zaznaczyć, że Komitet nie posiada kompetencji ustawodawczych, a jego działalność opiera się na opracowywaniu standardów międzynarodowych związanych z kwestią bezpieczeństwa, ryzyka finansowego oraz adekwatności kapitałowej. Wdrażanie zaleceń Komitetu nie jest obowiązkowe, zatem niektóre państwa nie decydują się na ich wprowadzenie, a tym samym mogą oferować bankom dużo korzystniejsze warunki dla ich działalności, co niekoniecznie przekłada się na ich stabilne funkcjonowanie .

Pierwszym dokumentem wydanym przez Komitet była Umowa Kapitałowa wydana w 1988 r., określana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?