Lutkowski Mariusz, Fraudacyjne czynności prawne małżonka dłużnika w świetle skargi pauliańskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/5/78-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Fraudacyjne czynności prawne małżonka dłużnika w świetle skargi pauliańskiej

1. W polskim systemie prawnym odpowiedzialność jest związana ściśle z długiem – nie istnieją przypadki odpowiedzialności bez niczyjego długu . Najpierw musi pojawić się obowiązek spełnienia świadczenia (dług), a dopiero potem możliwe jest przymusowe zaspokojenie wierzyciela (odpowiedzialność) . Nie jest więc możliwe przymusowe egzekwowanie świadczenia bez istnienia obowiązku świadczenia (długu własnego albo cudzego). Wedle Piotra Machnikowskiego wielce wątpliwe jest, czy istnieje odpowiedzialność osoby trzeciej bez jej własnego długu. Podobne stanowisko na tę kwestię prezentuje Andrzej Szlęzak, który twierdzi, że w polskim prawie prywatnym nie istnieje odpowiedzialność za dług cudzy bez posiadania przez tę osobę statusu strony dłużniczej . Z kolei Andrzej Śmieja uważa, że gdyby założyć, że w prawie polskim nie istnieją przypadki odpowiedzialności za dług cudzy bez posiadania przez tę osobę statusu strony dłużniczej ani przypadki odpowiedzialności bez długu niczyjego, to można by...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX