Finansowanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia dyrektora szkoły będącego organem prowadzącym - OpenLEX

Olszewski Artur, Finansowanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia dyrektora szkoły będącego organem prowadzącym

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/7-8/72-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie z dotacji oświatowej wynagrodzenia dyrektora szkoły będącego organem prowadzącym

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia związana z zasadami dokumentowania oraz finansowania wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, będącego jednocześnie jej organem prowadzącym. Zagadnienie to, wyartykułowane wprost w ustawie z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, stwarza wiele wątliwości interpretacyjnych w zakresie możliwości stosowania omawianego rozwiązania do dotacji przekazanej i wydatkowanej przed dniem wejścia w życie wymienionego przepisu oraz w zakresie sposobu dokumentowania faktu pobrania wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX