Jarosz Adam, Finanse miejskich jednostek pomocniczych

Artykuły
Opublikowano: FK 2023/3/23-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finanse miejskich jednostek pomocniczych

Większość polskich miast przekazuje jednostkom pomocniczym środki finansowe do samodzielnego dysponowania. Ze względu na ogólne uregulowania ustawowe o wysokości przekazywanych kwot decydują władze miast. W artykule zbadane zostały: wysokość przekazywanych środków, sposoby ich rozdzielania i przeznaczenie. W skali budżetów miast środki te są znikome, natomiast w przeliczeniu na dzielnicę/osiedle w niektórych miastach przyznano kwoty umożliwiające samodzielną działalność i realizację lokalnych inwestycji przez wskazane jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX