Fikcje prawne w instytucji rozwiązania stosunku pracy - OpenLEX

Świątkowski Andrzej Marian, Fikcje prawne w instytucji rozwiązania stosunku pracy

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/7/18-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Fikcje prawne w instytucji rozwiązania stosunku pracy

1.Uwagi wprowadzające

Unia Europejska jest postrzegana przez prawników jako przestrzeń „wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości". Hipoteza ta została sformułowana w tzw. wiedeńskim planie działań - dokumencie międzynarodowym opracowanym w 1999 r., w którym określono założenia współpracy organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich UE w sprawach cywilnych, a więc także w sprawach z zakresu prawa pracy . Bezpośrednim i natychmiastowym efektem porozumienia w sprawie współdziałania i świadczenia pomocy prawnej przez sądy państw członkowskich było uchwalenie w pierwszych latach obecnego stulecia trzech unijnych aktów prawnych (dwóch rozporządzeń i jednej dyrektywy ) mających za zadanie usprawnienie obywatelom UE dostępu do wymiaru sprawiedliwości w granicach Unii oraz zagwarantowanie im podobnego statusu prawnego w takich samych lub zbliżonych sprawach z zakresu prawa pracy, rozstrzyganych przez sądy pracy lub inne organy powołane do rozpatrywania tego rodzaju spraw w poszczególnych państwach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX