Elektroniczne postępowanie upominawcze - ocena skutków regulacji - OpenLEX

Pawliczak Jakub, Pietryka Artur, Elektroniczne postępowanie upominawcze - ocena skutków regulacji

Artykuły
Opublikowano: KRS 2011/4/28-31
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Elektroniczne postępowanie upominawcze - ocena skutków regulacji

1.Aposterioryczna ocena skutków regulacji

16.09.2011 r. opublikowany został dokument programowy pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze – założone cele a praktyka funkcjonowania . Publikacja powstała w ramach programu „Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości”, działającego przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej jako HFPC). Celem raportu było wskazanie głównych założeń przyświecających wprowadzaniu do kodeksu postępowania cywilnego instytucji elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. EPU), a następnie dokonanie oceny ich realizacji z punktu widzenia półtorarocznej praktyki funkcjonowania tej procedury.

Raport dotyczący EPU jest drugą tego typu analizą przygotowaną przez HFPC . Opracowywanie dokumentów programowych ma na celu analizę skutków wprowadzenia określonych instytucji prawnych z perspektywy czasowej (co najmniej jednego roku) na podstawie badań aktowych, praktyki stosowania prawa, wypowiedzi doktryny, a także wszelkich innych dostępnych informacji. Ideą towarzyszącą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX