Karpiuk Mirosław, Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2014/4/95-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych

Administracja publiczna została przez prawodawcę wyposażona w przymiot władztwa, który pozwala wierzycielowi, będącemu jednocześnie podmiotem publicznoprawnym, w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, uruchomienia postępowania, w ramach którego zastosowane zostaną środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków. Takim środkiem przymusu, który znajduje zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, jest egzekucja z rachunków bankowych. Jest to jeden z częściej stosowanych środków egzekucyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX