Paśnik Jerzy, Egzegeza norm determinujących nabycie energii elektrycznej przez odbiorcę i wybrane efekty ich stosowania

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/7-8/114-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzegeza norm determinujących nabycie energii elektrycznej przez odbiorcę i wybrane efekty ich stosowania

I.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem tego artykułu są wybrane kwestie trybu i zakresu normatywizacji prawa odbiorcy końcowego do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, które to uprawnienie jest pochodną dążeń Unii Europejskiej do stworzenia bezpiecznego rynku wewnętrznego i pozyskiwania nowych mocy ze źródeł odnawialnych.

W szczególności chodzi o poczynienie wybranych ustaleń dotyczących prawnych uwarunkowań tej regulacji i ewentualnych skutków takiego rozwiązania dla podmiotów indywidualnych, jak również podmiotów zbiorowych - i tym samym dla całej gospodarki.

Pozwoli to zarazem, jak się wydaje, na sformułowanie wstępnej oceny efektów tego rozwiązania i tym samym stopnia realizacji intencji, jakie legły u jej podstaw, oraz oczekiwań dysponentów odpowiedzialnych za formalizację wspomnianego rozwiązania.

Poza rozważaniami pozostawiono zarówno aspekty ekonomiczne zagadnienia (w tym zwłaszcza wpływu na cenę energii wielkości i sposobu kształtowania kosztów wydobycia paliw do produkcji energii oraz kształtowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX