Kiełbasa Marcin, Dumping socjalny w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zagrożenie dla standardów zatrudnienia, polityczny slogan, czy mit?

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/6/49-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dumping socjalny w kontekście delegowania pracowników na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - zagrożenie dla standardów zatrudnienia, polityczny slogan, czy mit?

Autor publikacji dokonuje analizy kwestii delegowania pracowników na rynku wewnętrznym w odniesieniu do pojęcia dumpingu socjalnego. Autor usiłuje odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy pojęcie to stanowi rzeczywiste zagrożenie dla standardów w obszarze zatrudnienia,polityczny slogan czy może wykorzystywany politycznie mit.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX