Pawliczak Jakub, Drogi do równości małżeńskiej (w 30 lat od instytucjonalizacji związków partnerskich)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/4/3-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Drogi do równości małżeńskiej (w 30 lat od instytucjonalizacji związków partnerskich)

1. Wprowadzenie. W 2019 r. minęło 30 lat od uchwalenia pierwszej ustawy o związkach partnerskich. Duński parlament 7.06.1989 r. przyjął ustawę nr 372 o zarejestrowanym partnerstwie , która weszła w życie 1.10.1989 r. Celem tego aktu normatywnego było przyznanie parom osób tej samej płci prawa do zawarcia formalnego związku wzorowanego na zastrzeżonym dla osób różnej płci małżeństwie . Duńska ustawa składała się zaledwie z 7 artykułów. Zakładała odpowiednie stosowanie do partnerów tej samej płci przepisów dotyczących małżonków. Zasadniczy wyjątek polegał na pozbawieniu nowej instytucji „wymiaru rodzicielskiego”. W ustawie wyraźnie zastrzeżono, że do partnerów nie znajdują zastosowania przepisy o przysposobieniu przez małżonków oraz regulacje dotyczące wspólnego sprawowania przez małżonków pieczy nad dzieckiem jednego z nich . Wykorzystane w duńskiej ustawie konstrukcje prawne nie były nowatorskie. Zdecydowano się skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań prawa małżeńskiego. Przełomowe było...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX