Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji - OpenLEX

Maziarz Aleksander, Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/11/90-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Drapieżnictwo cenowe w unijnym prawie konkurencji

1.
Wprowadzenie

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje praktyk związanych ze stosowaniem tzw. drapieżnictwa cenowego przez przedsiębiorstwa utrzymujące pozycję dominującą. Art. 102 TFUE zakazuje przedsiębiorstwom „narzucania w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży”. Samo określenie „drapieżnictwo cenowe” nie jest wskazane w żadnym z unijnych aktów prawnych, jednakże zostało ono wykształcone przez doktrynę. Praktyka ta stanowi jeden z najcięższych przejawów ograniczenia mechanizmu konkurencji z uwagi na to, że jej celem jest wyeliminowanie konkurentów, a następnie podniesienie cen przez przedsiębiorstwo dominujące. Jednak obniżanie cen stanowi najczęstszą formę rywalizacji pomiędzy przedsiębiorstwami, stąd sformułowanie przesłanek rozróżniających dozwolone zachowania rynkowe od przejawów nadużywania pozycji dominującej jest tak istotne.

Należy podkreślić, że choć praktyka ta skierowana jest przeciw przedsiębiorstwom będącym konkurentami, jej oddziaływanie ma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX