Łyjak Mateusz, Dostęp do dokumentów unijnych przechowywanych przez państwo członkowskie – uwagi na tle wyroku Sądu z 28.04.2017 r., T-264/15, Gameart sp. z o.o. przeciwko Komisji Europejskiej, oraz orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i doktryny

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/6/30-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do dokumentów unijnych przechowywanych przez państwo członkowskie – uwagi na tle wyroku Sądu z 28.04.2017 r., T-264/15, Gameart sp. z o.o. przeciwko Komisji Europejskiej, oraz orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i doktryny

W artykule poruszono kwestię wyboru prawa, wedle którego powinny być rozpatrywane wnioski o udostępnienie dokumentów pochodzących od instytucji unijnej przechowywanych przez państwo członkowskie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX