Masojć Joanna, Musiał Krzysztof J., Doręczenia pism pełnomocnikowi w postępowaniu podatkowym a przepisy o ochronie danych osobowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/3/7-10
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Doręczenia pism pełnomocnikowi w postępowaniu podatkowym a przepisy o ochronie danych osobowych

Kanwą do niniejszego artykułu są dwa orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z 5.11.2010 r. (II SA/Wa 964/10), nieprawomocny oraz z 3.11.2010 r. (II SA/Wa 1118/10), nieprawomocny. Obydwa orzeczenia zapadły ze skarg doradców podatkowych, a związane były z przetwarzaniem ich danych osobistych przez administrację skarbową w sytuacji, gdy byli pełnomocnikami podatnika w postępowaniu podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX