Brzozowski Wojciech, Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/5/47-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce

1.

Ostatnie miesiące przyniosły ożywienie debaty na temat prawnych aspektów uboju rytualnego w Polsce. Znaczenie tego zagadnienia z pewnością wykracza poza aspekty ściśle techniczne. Uregulowanie uboju rytualnego jest jednym z elementów stosunku państwa do mniejszościowych związków wyznaniowych, których tradycja dopuszcza spożywanie potraw mięsnych jedynie pod warunkiem ich przygotowania w ściśle określony sposób – przez wykrwawienie zwierzęcia, bez wyłączenia jego świadomości (tzw. ogłuszenia). Współcześnie respektowanie wymagań owej tradycji przez wyznawców określonych religii spotyka się coraz częściej z dezaprobatą osób, które wykazują wrażliwość na los zwierząt poddanych takiej formie uboju. Wrażliwość ta może się jednak zderzać z obawami niektórych osób wierzących, przestrzegających skrupulatnie nakazów swej wiary i wyczulonych na ewentualną dyskryminację na tle religijnym.

W grę wchodzą ponadto trudne do zignorowania interesy gospodarcze podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX