Chyb Natalia, Dopuszczalność korzystania przez gminy z osobowych form spółek handlowych przy prowadzeniu gospodarki komunalnej

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/6/42-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność korzystania przez gminy z osobowych form spółek handlowych przy prowadzeniu gospodarki komunalnej

Przepisy ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, przewidujące prawo gminy do prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółek handlowych, posługują się niejednolitą i nieprecyzyjną siatką pojęciową, co powoduje liczne trudności interpretacyjne. Wątpliwości powstają przy próbie udzielenia odpowiedzi na tak podstawowe pytanie, jak to, czy gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie osobowych spółek handlowych. Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie bogatego dorobku doktryny prawa samorządowego w zakresie dopuszczalnych form wykonywania przez gminy gospodarki komunalnej, analizę aktualnego stanu prawnego oraz próbę odpowiedzi na postawione wyżej pytanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX