Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/6/34-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku

Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne w administracji, istnienie egzekwowanego obowiązku, zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

1.Wprowadzenie

Wyjątkowe znaczenie egzekucji w prawie administracyjnym jest oczywiste. Dla organów administracyjnych zastosowanie prawa administracyjnego w indywidualnej i konkretnej sprawie (najczęściej poprzez wydanie decyzji administracyjnej) nie jest celem działania, a jedynie środkiem do celu. Tym celem jest bowiem dla administracji osiągnięcie określonych skutków przewidzianych w decyzji. Egzekucja jest zatem nieodłącznym elementem stosowania prawa administracyjnego, w przeciwieństwie do postępowania cywilnego, którego celem jest wydanie przez sąd orzeczenia, a jego późniejsze wyegzekwowanie jest jedynie fakultatywne, zależne od woli powoda.

Obecna, polska regulacja prawna postępowania egzekucyjnego w administracji ma ponad pół wieku . Była wprawdzie wielokrotnie nowelizowana, ale do dziś jest uważana w doktrynie i praktyce administracyjnej za jedną z najtrudniejszych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?