Malinowski Dariusz M., Ochocka Elżbieta, Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych w roku 2009 - skutki w podatku dochodowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2010/3/3-4
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych w roku 2009 - skutki w podatku dochodowym

Nasze państwo charakteryzuje się dużą dbałością nie tylko o duchowy rozwój młodych obywateli, ale także o ich materialne zabezpieczenie na przyszłość, choćby poprzez umożliwienie im uzyskania atrakcyjnego zawodu. A gdzie młody czeladnik uzyska lepsze umiejętności, jeżeli nie u mistrza. Mistrza zaś również należy zmotywować, aby do opieki nad uczniem starannie się przykładał. Państwo doskonali więc i zmienia system motywacji. Jak powszechnie wiadomo, szczególnie skuteczny jest system motywacji przez portfel, a konkretnie jego zawartość. Ale gdy już Państwo da, to w zgodzie z maksymą głównego ideologa słusznie minionego ustroju, którego piętno na administracji wciąż mocno się odciska - ufaj, ale kontroluj. I tak powoli schodzimy na poziom konkretów. Mamy bowiem do czynienia z pewnym zamieszaniem w systemie wspierania pracodawców podejmujących trud przeprowadzenia cyklu nauki zawodu. Zamieszanie oczywiście w dziedzinie podatkowej.

Pominiemy w niniejszych rozważaniach zwolnienie wynikające...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX