Tomczyk Mateusz, Dobro osobiste jako przedmiot ochrony z art. 58 i art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Artykuły
Opublikowano: PS 2024/4/95-108
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dobro osobiste jako przedmiot ochrony z art. 58 i art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Słowa kluczowe: przeciwdziałanie narkomanii, przedmiot ochrony, zdrowie publiczne, dobro osobiste, konsument narkotyku, małoletni

W ramach regulacji zmierzających do zwalczania zjawiska narkomanii kryminalizowane są zachowania polegające na niezgodnym z ustawą udzielaniu innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, a także na ułatwianiu albo umożliwianiu użycia tychże, czy też na nakłanianiu innej osoby do ich użycia. Te cztery odmiany zachowania się ujęto w ramy art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tożsamy czyn zabroniony był penalizowany w art. 45 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r.). Podobna postać zachowań typizowana jest w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a wcześniej w art. 46 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r. Z tym że w zakresie art. 59 ust. 1ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono dodatkowe, kwalifikujące znamię w postaci „dążenia sprawcy do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX