Nykiel Włodzimierz, Sęk Małgorzata, Dobra wiara usługodawcy a usługi opodatkowane VAT w państwie usługobiorcy w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/11/29-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dobra wiara usługodawcy a usługi opodatkowane VAT w państwie usługobiorcy w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Celem artykułu jest ustalenie, czy od usługodawcy można żądać zapłaty podatku od towarów i usług według stawki krajowej z tytułu świadczenia usług, które powinny być opodatkowane w państwie przeznaczenia w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia, jeśli okaże się, że usługobiorca nie zapłacił podatku w państwie członkowskim swojej siedziby, choć jest podatnikiem, albo że w rzeczywistości w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej, choć na potrzeby transakcji podał usługodawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez to państwo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX