Artykuły
Opublikowano: PP 2008/11/44-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy, cz. 2

W pierwszej części niniejszego opracowania, zamieszczonej we wrześniowym numerze "Przeglądu Podatkowego", Autor omówił zagadnienie momentu, od którego powstaje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy, a przede wszystkim stanowisko doktryny oraz praktykę Urzędu Patentowego, sądów i organów podatkowych w tej kwestii. W drugiej części opracowania Autor ustosunkowuje się do tych opinii oraz praktyki wymienionych powyżej organów, przeprowadzając samodzielną analizę tego problemu, a także formułując własne uwagi na temat zagadnień dodatkowych, ściśle z nim związanych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?