Artykuły
Opublikowano: PS 2016/5/39-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynny żal w prawie karnym skarbowym - uwagi de lege ferenda

Czynny żal jest charakterystyczną instytucją prawa karnego skarbowego i podobnie jak dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej funkcjonuje w tej gałęzi prawa karnego od czasów pierwszej polskiej ustawy karnej skarbowej z 2.08.1926 r. Ustawa ta recypowała z ustaw państw zaborczych, w szczególności niemieckich, częściowo austriackich i rosyjskich, niektóre swoiste dla prawa karnego skarbowego instytucje, jak czynny żal, dobrowolne poddanie się karze czy odpowiedzialność posiłkową . Jednakże konstrukcja specyficznej formy czynnego żalu od dawna budzi bardzo poważne zastrzeżenia przedstawicieli nauki prawa karnego skarbowego. Niniejsza publikacja ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy instytucja ta funkcjonuje w sposób prawidłowy, a jeżeli nie, to czy możliwe jest jej usprawnienie.

Wyłączenie karalności jest obligatoryjne i niezależne od uznania czy zgody właściwego organu procesowego.

Ratio legistak ukształtowanej instytucji czynnego żalu w prawie karnym skarbowym jest wzgląd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?