Jakimiec Daniel, Czynności procesowe sądu cywilnego implikujące pozyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/48-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynności procesowe sądu cywilnego implikujące pozyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyzacyjne, księgi wieczyste, wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia, sąd cywilny, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste stanowią rejestry publiczne, które prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. W postępowaniach sądowych cywilnych dotyczących nieruchomości ustawodawca treścią art. 607 Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązał sąd do zasięgnięcia informacji o jej stanie prawnym ujawnionym w treści księgi wieczystej. Przepis ten egzemplifikuje dążenie ustawodawcy do urzeczywistnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego i służy realizacji ochrony prawnej w postępowaniu wieczystoksięgowym . Wykonując nałożony obowiązek, sądy cywilne zasięgają również wiadomości o treści wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, gdy taki został ujawniony w treści księgi wieczystej. W myśl powołanego przepisu art. 607k.p.c. do wniosków dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX