Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny - OpenLEX

Płonka-Bielenin Katarzyna, Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/163-171
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny

1.Uwagi wstępne

W Polsce już na kilkanaście lat przed kompleksowym uregulowaniem prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako PPP) rozwijała się współpraca między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, na zasadach właściwych partnerstwu publiczno-prywatnemu. Pierwszym aktem prawnym regulującym instytucję PPP w Polsce była ustawa z 28.07.2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym .

Należy dodać, że przed uchwaleniem ustawy o PPP z 2005 r. występowały dwa odrębne reżimy prawne w tym zakresie, a mianowicie: jeden z nich opierał się na szczególnej podstawie prawnej, którą stanowiły ustawy szczegółowe, określające współpracę między sektorem publicznym a prywatnym, przykładem może być ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym . Po drugie, przed wejściem w życie ustawy o PPP z 2005 r. możliwe było także nawiązywanie długoletniej współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi na zasadach ogólnych, na przykład: w ramach zdolności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX