Czy sąd administracyjny może odmówić zastosowania ustawy? Studium przypadku - OpenLEX

Ostojski Przemysław, Czy sąd administracyjny może odmówić zastosowania ustawy? Studium przypadku

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/4/105-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy sąd administracyjny może odmówić zastosowania ustawy? Studium przypadku

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki niedopuszczalności odmowy zastosowania ustawy przez sąd administracyjny. Posługując się metodą analityczną oraz empiryczną autor zbadał w pierwszej kolejności stanowisko doktryny prawa polskiego i pomocniczo prawa niemieckiego, a także orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego. Po drugie, w celu zobrazowania niebezpieczeństwa, jakie płynie z odmowy zastosowania ustawy przez sąd – dla konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela – badaniu poddano przykładowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż nie jest również rolą sądów administracyjnych weryfikowanie rozwiązań ustawodawczych. Odmowa zastosowania ustawy narusza zasady demokracji oraz podziału władzy, a przez to granice sądowego wymiaru sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX