Mendrek Aneta, Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2020/1/143-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?

Słowa kluczowe: bezpośrednie doręczenia pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami, wniosek o uzasadnienie

Przed wejściem w życie nowelizacji z 4.07.2019 r. na gruncie art. 132 § 1 i 11 Kodeksu postępowania cywilnego w doktrynie i orzecznictwie dominował pogląd, wedle którego odpis wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia i doręczenie orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem nie był objęty przewidzianym w art. 132 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. ciężarem bezpośrednich doręczeń w toku sprawy pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Chociaż wypowiedzi nauki i judykatury dotyczyły głównie wniosku o uzasadnienie wyroku, to mutatis mutandis znajdowały one zastosowanie również do wniosków o uzasadnienie postanowienia.

Brzmienie art. 132 § 1 i 11k.p.c. w omawianym zakresie nie uległo zmianie, jednak nowelizacja z 4.07.2019 r. w istotny sposób zmieniła jego otoczenie normatywne. Zmiana przepisów dotyczących wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a także zmiana charakteru tego wniosku (w kontekście...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX