Zedler Feliks, Czy mienie objęte częściowym ograniczeniem egzekucji wchodzi do masy upadłości?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/2/387-392
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy mienie objęte częściowym ograniczeniem egzekucji wchodzi do masy upadłości?

Słowa kluczowe: ograniczenia egzekucji, postępowanie upadłościowe

1. Artykuł 63 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo upadłościowe stanowi, że nie wchodzi do masy upadłości mienie wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego . W przepisach Kodeksu postępowania cywilnego wyłączenie od egzekucji jest jednak w różny sposób regulowane. Jako zasadę przyjmuje się, że ograniczenie egzekucji ma charakter bezwzględny. Ustanawia zakaz prowadzenia egzekucji z mienia objętego tym zakazem. Jest to jednak tylko zasada, od której istnieją wyjątki.

W przepisach o ograniczeniach egzekucji znajdują się bowiem także unormowania, które ustanawiają tylko częściowe ograniczenia egzekucji. Takie rozwiązanie zawarte jest w art. 831 § 1 pkt 1a, 2, 2a, 5, 7, 8 i 10 k.p.c. i art. 831 § 2k.p.c. Zgodnie z cytowanymi przepisami składniki majątku dłużnika objęte tymi częściowymi ograniczeniami egzekucji są wyłączone od egzekucji prowadzonej dla zaspokojenia wierzytelności większości wierzycieli, mogą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX