Czech Tomasz, Czy instytucja kredytowa może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?, cz. II

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/12/9-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy instytucja kredytowa może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?, cz. II

Rozważania zamieszczone w pierwszej części artykułu odnosiły się do oddziałów instytucji kredytowej oraz czynnej działalności transgranicznej w Polsce. Powstaje pytanie, czy instytucja kredytowa może skorzystać z bankowego tytułu egzekucyjnego w innych sytuacjach: 1) w ramach biernej działalności transgranicznej albo 2) w zakresie działalności bankowej w ogóle niezwiązanej z Polską.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX