Poreda Jolanta, Czy HR da się zmierzyć?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/11/92-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy HR da się zmierzyć?

Analiza danych pełni niezwykle istotną funkcję we wszystkich przedsiębiorstwach, które dążą do świadomego rozwoju. Mierzenie i weryfikowanie wskaźników, a także ustalenie KPI, jest kluczem do maksymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego firmy, diagnozowania problemów organizacyjnych, rekrutacyjnych i kadrowych oraz osiągania strategicznych celów zarówno działu HR, jak i całej organizacji.

Praca działu HR na pewno powinna opierać się na danych, ponieważ te dają nam możliwość prognozowania i reagowania. Jeśli mamy informacje dotyczące budżetu płacowego, to możemy założyć, ile należy przeznaczyć na wynagrodzenia w kolejnych latach. Jeżeli dysponujemy historią dotyczącą stanu zatrudnienia i wiemy, że będziemy poszerzać nasze portfolio o nowe produkty, to wówczas możemy przeanalizować, ile osób będziemy do tego potrzebować. Jeśli nie badamy danych i nie zwracamy uwagi na analizy, to istnieje szansa, że pewne kluczowe informacje zostaną przez nas pominięte. Istotne jest np. badanie przyczyn...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX