Węgrzynowski Łukasz, Cywilnoprawne skutki naruszenia art. 7 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/3/80-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprawne skutki naruszenia art. 7 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

W niniejszej publikacji chciałbym przedstawić problematykę cywilnoprawnych skutków naruszenia art. 7 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej jako u.g.k. lub ustawa) . Tak opisane zagadnienie zasługuje na uwagę przynajmniej z kilku względów. Umożliwia bliższe przyjrzenie się niezwykle interesującemu problemowi, jakim jest funkcjonowanie podmiotu prawa publicznego w realiach gospodarki rynkowej, w tym w szczególności scharakteryzowanie właściwości relacji kontraktowych nawiązywanych przez ten podmiot na płaszczyźnie prywatnoprawnej. Jest to fragment szerszego zagadnienia wpływu prawa publicznego na prawo cywilne, interesującego zarówno z pozycji praktyka, jak i teoretyka prawa cywilnego. Warto w tym kontekście rozważyć stosowalność i skuteczność konstrukcji prawa publicznego względem stosunków cywilnoprawnych właśnie na przykładzie art. 7 u.g.k.

1.Uwagi ogólne

Bliższa charakterystyka właściwości funkcjonowania podmiotów publicznych w ramach prywatnoprawnych relacji kontraktowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX