Cywilnoprawna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – wybrane zagadnienia - OpenLEX

Izdebski Paweł, Cywilnoprawna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/5/18-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprawna odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – wybrane zagadnienia

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy ponosi odpowiedzialność za szkodę zarówno w typie odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności deliktowej. Podmiot ten, jako profesjonalista, zobowiązany jest do należytego działania przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności. Niniejszy wywód ma na celu zaprezentowanie zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a także przesłanek umożliwiających ograniczenie takiej odpowiedzialności wobec spółki oraz osób trzecich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX