Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? - OpenLEX

Florczak-Wątor Monika, Pach Maciej, Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/5/22-42
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?

1. Niebagatelna rola ustrojowa, jaką pełni sąd konstytucyjny, powołany przede wszystkim do oceny zgodności z ustawą zasadniczą prawa stanowionego przez parlament, sprawia, że problem właściwego ukształtowania procedury wyboru jego sędziów jest szczególnie doniosły . Hans Kelsen , uchodzący zwykle za twórcę idei skoncentrowanej kontroli konstytucyjności prawa, podkreślał brak „rozwiązania, które byłoby jednakowo przydatne we wszystkich porządkach konstytucyjnych” . Trafność tej tezy potwierdziła praktyka. Po II wojnie światowej w wielu państwach powołano bowiem do istnienia sądy konstytucyjne, ale regulacje normujące sposób obsadzania ich składu wykazują znaczące różnice. Jak jednak zauważa K. Wojtyczek, można wyodrębnić dwa główne modele: wybór sędziów przez parlament kwalifikowaną większością głosów oraz wybór przez różne organy państwowe, w tym również reprezentujące każdą z trzech władz w ramach ich trójpodziału . Pierwszy z tych modeli czerpie uzasadnienie głównie z potrzeby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX