Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy - OpenLEX

Janas Sylwia, Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/1/66-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ciężar dążenia do prawidłowego przebiegu postępowania (art. 162 k.p.c.) jako ciężar procesowy

1.Uwagi wprowadzające

Sposób działania stron w procesie musi być tak uregulowany, aby ich działanie mogło przyczynić się do osiągnięcia właściwych celów procesu, czyli by wynik procesu był trafny . Rozwój procesu wymaga współdziałania strony, ale niewystarczające jest wyłącznie przyznanie stronie prawa do tego współudziału, konieczne jest stworzenie pewnych bodźców, nakłaniających ją do takiego współudziału . W tym zakresie prawo procesowe wykształciło system ciężarów procesowych. Wskutek reform procesowych trwających w Polsce od kilkunastu lat znaczenie ciężarów procesowych, wyznaczających role stron w postępowaniu, stale rośnie. Warto wskazać, że problematyka określenia zakresu pożądanej aktywności stron w postępowaniu cywilnym ma duże znaczenie ze względu na wysiłek zmierzający do przygotowania założeń nowego Kodeksu postępowania cywilnego . Trzeba mieć także na względzie, że problematyka ukształtowania wzajemnych relacji sądu i stron w postępowaniu będzie zapewne jednym z głównych problemów przyszłej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX