Piekielnik Tomasz, Charakter zobowiązania podatkowego powstającego w związku z wydawaniem przez Szefa KAS decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR)

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/1/41-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter zobowiązania podatkowego powstającego w związku z wydawaniem przez Szefa KAS decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR)

Zobowiązanie podatkowe, z jakim mamy do czynienia w przypadku stosowania tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), nie powstaje z mocy prawa. Brak jest bowiem zdarzenia, z którym ustawa podatkowa (przepisy konstrukcyjne danego podatku) mogłaby wiązać powstanie tego zobowiązania. Jest ono więc powoływane przez organ podatkowy – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w dniu doręczenia decyzji wymiarowej. Dotychczasowa praktyka polegająca na używaniu w treści takich decyzji zwrotu „określa wysokość zobowiązania podatkowego” jest co prawda nieprawidłowa, lecz nie zmienia faktycznego – konstytutywnego – charakteru takich decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX