Nowak Artur, Charakter prawny umowy-zlecenia poszukiwania przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem

Artykuły
Opublikowano: PPH 2006/3/41-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny umowy-zlecenia poszukiwania przez komornika majątku dłużnika za wynagrodzeniem

Uregulowanie sądowego postępowania egzekucyjnego, zgodnie z preferowanymi przez ustawodawcę postulatami mającymi doprowadzić do urzeczywistnienia skuteczności realizacji uprawnień wierzyciela, w treści art. 7971 k.p.c. wprowadza z dniem 5 lutego 2005 r. istotną zmianę w kierunku zdjęcia z wierzyciela obowiązku wskazania majątku dłużnika na rzecz komornika, z którym to wierzyciel za wynagrodzeniem nawiązuje stosunek obligacyjny o dość szczególnym charakterze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX