Charakter prawny umowy zawartej w trybie art. 66 ordynacji podatkowej - OpenLEX

Siemieniako Justyna, Charakter prawny umowy zawartej w trybie art. 66 ordynacji podatkowej

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/1-2/43-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny umowy zawartej w trybie art. 66 ordynacji podatkowej

1.Wstęp

Artykuł 66 ordynacji podatkowej reguluje szczególny sposób wygasania zobowiązań podatkowych, tj. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz wierzyciela podatkowego (Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa ) . Wyjątkowość tej regulacji wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jest ona odstępstwem od podstawowej formy wygasania zobowiązań podatkowych, czyli formy pieniężnej (art. 6ord.pod.). Wierzytelność podatkowa zostaje tu zaspokojona świadczeniem w naturze, a więc poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych. Podatnik może zatem w wyjątkowych sytuacjach spełnić zobowiązanie podatkowe, przenosząc na rzecz wierzyciela podatkowego swoje ruchomości, nieruchomości, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym, wierzytelności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedmiotem przeniesienia był zbiór rzeczy. Po drugie, cechą wyróżniającą omawianą instytucję jest to, że przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych następuje na podstawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX