Charakter prawny roszczeń pracodawcy związanych z zakazaną lub nieuczciwą konkurencją pracownika - OpenLEX

Pochopień Sabina, Charakter prawny roszczeń pracodawcy związanych z zakazaną lub nieuczciwą konkurencją pracownika

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/168-180
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny roszczeń pracodawcy związanych z zakazaną lub nieuczciwą konkurencją pracownika

Słowa kluczowe: umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, pracowniczy czyn nieuczciwej konkurencji, sprawy z zakresu prawa pracy, postępowanie cywilne

1.Wprowadzenie

Konieczność zapewnienia pracodawcy skutecznych narzędzi umożliwiających ochronę jego interesów ekonomicznych w warunkach wolności gospodarczej i stanowiącej jej konsekwencję wolności konkurencji zaowocowała wprowadzeniem do Kodeksu pracy rozdziału IIa, w którym uregulowano możliwość nałożenia na pracownika w drodze stosownej umowy zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy . Zakaz taki może obowiązywać zarówno w czasie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy, jednakże w drugim ze wskazanych przypadków przepis ogranicza jego zakres podmiotowy do pracowników mających dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę . Podobną funkcję, polegającą na ochronie interesów majątkowych pracodawcy, zdają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX