Bojarski Adam, Charakter prawny opinii Instytutu Pamięci Narodowej w sprawach dekomunizacyjnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/6/73-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny opinii Instytutu Pamięci Narodowej w sprawach dekomunizacyjnych

Celem artykułu jest ocena charakteru prawnego opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Jak podkreślono, opinia ta jest obligatoryjna, choć nie jest wiążąca. Instytut Pamięci Narodowej jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmujący się analizą historii Polski po 1917 r. Jednak w doktrynie podkreśla się, że w niektórych opiniach sporządzonych przez Instytut Pamięci Narodowej pojawiały się błędy, które spowodowały, że wydane na ich podstawie zarządzenia zastępcze zostały uchylone przez sądy administracyjne.

Zasadniczą kwestią jest więc odpowiedź na pytanie, jaki jest charakter prawny opinii Instytutu Pamięci Narodowej w sprawach dekomunizacyjnych na podstawie przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalna jest polemika sądu administracyjnego z opinią przeprowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX