Jakubecki Andrzej, Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/3/7-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter powództw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

1.

W nauce istnieje zadawniona rozbieżność poglądów w kwestii, jaki charakter mają powództwa w sprawach związanych z ustaleniem pochodzenia dziecka. Spór dotyczy w szczególności kwestii, czy powództwa w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa są powództwami o ustalenie czy też o ukształtowanie stosunku prawnego. W literaturze powołano wiele argumentów na rzecz przeciwstawnych zapatrywań, ale spór pozostał nierozstrzygnięty. Dziś trudno byłoby wskazać nowe argumenty, które definitywnie przesądziłyby sporny problem. Na zagadnienie warto jednak spojrzeć w kontekście zmian wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r. , w wyniku których w Kodeksie pojawiły się unormowania dotyczące ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa, a ponadto istotnym modyfikacjom uległa instytucja uznania dziecka, zwana obecnie uznaniem ojcostwa. Konsekwencją tego ostatniego jest zastąpienie w przepisach powództwa o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX