Janicki Tomasz, Ceny transferowe - problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2024/6/8-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ceny transferowe - problemy praktyczne

Dążenie do szczelności systemu podatkowego jest nadrzędnym celem każdego państwa. Wynika to z troski o zapewnienie wystarczających wpływów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podstawowych struktur społecznych. Dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi podatkowemu, nienarażonemu na erozję i niekontrolowane wypływy, wspierana jest również działalność gospodarcza prowadzona przez uczciwych przedsiębiorców. Zyskują oni bowiem sprzyjające warunki do rozwoju, oparte na uczciwej konkurencji.

Niestety dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego często pociągają za sobą wprowadzenie dodatkowych obowiązków administracyjnych i prawnych, które obciążają podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Cel ten jest realizowany zarówno poprzez poszerzenie obowiązku podatkowego, jak i przez nałożenie na podatników dodatkowych obowiązków informacyjnych. Zagadnienie to jest wyraźnie widoczne na gruncie ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX