Piotrowska-Marczak Krystyna, Budżet zadaniowy i jego związki z działalnością nadzorczą, opiniodawczą i kontrolną RIO

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/1-2/123-129
Autor:
Rodzaj: artykuł

Budżet zadaniowy i jego związki z działalnością nadzorczą, opiniodawczą i kontrolną RIO

Budżet zadaniowy na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego ma charakter fakultatywny. W artykule autorka stwierdza, że dostosowanie funkcji regionalnych izb obrachunkowych do potrzeb nowego systemu zarządzania wymaga ustalenia metod weryfikacji budżetów zadaniowych od strony finansowej, objęcie nadzorem finansowym wieloletniego planu finansowego w układzie zadaniowym oraz oceny powiązania polityki finansowej ze strukturą wydatków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX