Tarapata Szymon, Brak zapłaty lub uszczuplenie podatku a znamię rozporządzenia mieniem – uwagi na marginesie glosy J. Dużego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2024/1/32-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Brak zapłaty lub uszczuplenie podatku a znamię rozporządzenia mieniem – uwagi na marginesie glosy J. Dużego

Streszczenie

Tekst stanowi polemikę z tezami wyrażonymi przez J. Dużego w glosie do wyroku SA w Gdańsku z dnia 25 listopada 2021 r. o sygn. II AKa 65/20. Autor poparł wyrażony w tym orzeczeniu pogląd, że sprawca, który przedkłada nierzetelną deklarację VAT, czym uszczupla podatkową należność publicznoprawną, realizuje znamiona oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Ujęcie takie jest jednak nieprawidłowe. W tekście wykazano, że tego rodzaju zachowanie nie spełnia dwóch konstytutywnych znamion oszustwa, tj. wprowadzenia w błąd oraz doprowadzenia organu podatkowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX