Nowacki Artur, Brak pokrzywdzenia wierzycieli jako przesłanka otwarcia i dalszego prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/4/619-636
Autor:
Rodzaj: artykuł

Brak pokrzywdzenia wierzycieli jako przesłanka otwarcia i dalszego prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

Słowa kluczowe: postępowanie restrukturyzacyjne, umorzenie, pokrzywdzenie wierzycieli

1.Uwagi wprowadzające

Punktem wyjścia musi być wskazanie na cel postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pr. restr. celem tym jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Wbrew literalnemu brzmieniu tego przepisu ustawodawcy nie chodzi jednak wcale o „uniknięcie ogłoszenia upadłości”, ale o „uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości” . Oznacza to, że interesy, które w innym przypadku byłyby chronione poprzez ogłoszenie upadłości, zostaną odpowiednio zabezpieczone bez konieczności jej ogłaszania, a więc zamiast w postępowaniu upadłościowym, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego .

Uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości ma miejsce poprzez przywrócenie dłużnikowi wypłacalności....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX