Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy - OpenLEX

Kalisiak Mirosław, Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/1/30-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Blokada akcji w rejestrze akcjonariuszy

Rejestry akcjonariuszy są prowadzone przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestry te są uregulowane odrębnie i odmiennie od rachunków papierów wartościowych. Popularnym sposobem zabezpieczenia stosowanym w obrocie papierami wartościowymi zapisanymi na rachunkach papierów wartościowych jest blokada. Niniejszy artykuł dotyczy dopuszczalności zastosowania blokady w rejestrze akcjonariuszy. Ponadto analizowany jest wpis w rejestrze ograniczenia co do rozporządzania akcją, który może mieć skutek podobny do blokady akcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX