Jaworska Magdalena, Błędy na fakturze dotyczące transakcji trójstronnej uproszczonej – restrykcyjne podejście Trybunału Sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/3/23-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błędy na fakturze dotyczące transakcji trójstronnej uproszczonej – restrykcyjne podejście Trybunału Sprawiedliwości

Procedura uproszczona wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) to bardzo duże ułatwienie w rozliczeniu VAT w ramach transakcji łańcuchowych w obrocie międzynarodowym w obrębie UE. Pośrednik (tj. podmiot środkowy odsprzedający towar) nie jest bowiem zobowiązany do rozliczenia VAT, gdyż przenosi ten obowiązek na ostatniego w kolejności nabywcę. Istotą WTT jest więc możliwość uniknięcia rejestracji na potrzeby VAT podmiotu środkowego w łańcuchu dostawy. Niemniej dla zastosowania tego uproszczenia konieczne jest spełnienie zarówno kryteriów materialnych, jak i warunków formalnych (w tym w zakresie fakturowania). O tym, jak są one ważne, przypomniał nam ostatnio Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 8.12.2022 r., C-247/21, Luxury Trust Automobil GmbH – dalej wyrok TS C-247/21, Luxury Trust Automobil. Celem artykułu jest omówienie konkluzji, które płyną z tego orzeczenia, oraz ich wpływu na rozliczenia podatników stosujących WTT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX