Autonomia prawa unijnego w świetle opinii 2/13 - OpenLEX

Kowalik-Bańczyk Krystyna, Autonomia prawa unijnego w świetle opinii 2/13

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/12/14-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Autonomia prawa unijnego w świetle opinii 2/13

18.12.2014 r., po prawie 5 latach od otwarcia negocjacji między Unią Europejską a 47 państwami Rady Europy, okazało się, że Unia Europejska nie przystąpi do europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na zasadach określonych w porozumieniu z 2013 r. W odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) , Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako TS) w opinii 2/13 , zakwestionował możliwość przystąpienia, odwołując się do warunków wynikających z art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i Protokołu nr 8 . Jako jeden z podstawowych argumentów przeciwko akcesji UE do EKPCz TS podnosił ochronę autonomii unijnego porządku prawnego. W związku z tym pojęcie to zasługuje na odrębną wnikliwszą analizę, bez podejmowania wątków dalszych implikacji opinii 2/13 .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX