Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/3/73-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Autokontrola decyzji administracyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie polskim, austriackim i niemieckim

I.Wprowadzenie

Możliwość uzyskania ochrony prawnej przed bezprawnym działaniem organów administracji publicznej poprzez złożenie skargi do sądu administracyjnego jest przejawem realizacji prawa do sądu. Zasada prawa do sądu jest standardem o charakterze międzynarodowym oraz jednym z najważniejszych filarów demokratycznego państwa prawa. Jej naczelnym zadaniem jest zapewnienie jednostce ochrony prawnej oraz poczucia sprawiedliwości . Nabiera ona jednak szczególnego znaczenia w kontekście sporów jednostki z organami administracji publicznej. Dostęp do sądu ma bowiem gwarantować jednostce ochronę przed władczym i niezgodnym z prawem działaniem organów administracji. Przed sądem administracyjnym organ administracji publicznej przestaje działać w sposób jednostronny i nie zajmuje już pozycji nadrzędnej wobec innych podmiotów. Należy jednak pamiętać, iż sądy administracyjne powinny być traktowane jako ostateczny środek do uzyskania ochrony prawnej, który przysługuje jednostce. Oznacza to zatem, że jeżeli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?