Świątkowski Andrzej Marian, Aspekty prawne strajku generalnego nauczycieli w 2019 r.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/6/75-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aspekty prawne strajku generalnego nauczycieli w 2019 r.

Słowa kluczowe: edukacja, Karta Nauczyciela, Komitet Wolności Związkowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, nauczyciele, strajk, Związek Nauczycielstwa Polskiego, układy zbiorowe pracy, władze państwowe, wynagrodzenie za pracę

1.Wprowadzenie

Strajk generalny nauczycieli jest największą i najdziwniejszą akcją protestacyjną. Został wszczęty 8.04.2019 r. W ostatnim 30-leciu związki zawodowe w III RP nie zorganizowały strajku regulowanego przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych na tak szeroką skalę. Uczestnikami strajku są nauczyciele i inni pracownicy publicznych placówek szkolnych oraz oświatowo-wychowawczych zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). W strajku biorą także udział członkowie Forum Związków Zawodowych (FZZ) oraz NSZZ „Solidarność”, którzy nie aprobują porozumienia zawartego z przedstawicielami władzy państwowej. Nauczyciele tej ostatniej organizacji związkowej są w mniejszości, albowiem ich władze związkowe zaakceptowały propozycje władz państwowych, odrzucone przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX