Aspekty karnej odpowiedzialności za powodowanie Płodowego Zespołu Alkoholowego - OpenLEX

Tomczyk Mateusz, Aspekty karnej odpowiedzialności za powodowanie Płodowego Zespołu Alkoholowego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/2/53-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aspekty karnej odpowiedzialności za powodowanie Płodowego Zespołu Alkoholowego

Słowa kluczowe: człowiek, dziecko poczęte, ciąża, alkohol, odpowiedzialność karna

1.Uwagi wstępne

W medycynie funkcjonuje akronim FASD, od angielskiej nazwy Fetal Alcohol Spectrum Disorder, co w polskiej nomenklaturze oznacza Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu . Tą nazwą określana jest grupa trwałych fizycznych i psychicznych wad wrodzonych, a spowodowanych ekspozycją na alkohol . Wśród tych schorzeń często wymienianą jest FAS, czyli Fetal Alcohol Syndrome, a po polsku – Płodowy Zespół Alkoholowy . Ten zespół przejawia się nieprawidłowościami u człowieka zarówno na etapie prenatalnym, jak i postnatalnym. Tutaj wyróżnia się między innymi opóźnienie wzrostu, małogłowie, zaburzenia czynności mózgu, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego czy też anomalie w budowie twarzy .

FAS zaczęli wyróżniać badacze Kena Jones, David Smith, Christy Ulleland i Anna Streissguth, opisując je w czasopiśmie Lancet w 1973 r. Zaprezentowali oni wówczas kombinację nieprawidłowości rozwojowych, które zaobserwowali na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX